תוצאה
קטגוריה
17 / 12
71%
מגדר
17 / 12
71%
כללי
17 / 12
71%
run1 14/17
bike 10/17
run2 14/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:03:00.980
בקרת ריצה קרובה 00:06:08.380
בקרת ריצה רחוקה 00:09:16.330
בקרת ריצה קרובה 00:12:31.780
סיום אופניים 00:14:42.730
תחילת אופניים 00:14:42.730
בקרת אופניים צפון 00:17:15.880
בקרת אופניים דרום 00:21:05.830
בקרת אופניים צפון 00:25:13.680
בקרת אופניים דרום 00:29:40.930
בקרת אופניים צפון 00:33:55.800
בקרת אופניים דרום 00:38:05.830
סיום אופניים 00:40:12.130
תחילת אופניים 00:40:12.130
בקרת ריצה רחוקה 00:44:23.830
בקרת ריצה קרובה 00:47:37.580
סיום 00:48:08.530