תוצאה
קטגוריה
17 / 11
65%
מגדר
17 / 11
65%
כללי
17 / 11
65%
run1 13/17
bike 9/17
run2 15/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:38.530
בקרת ריצה קרובה 00:05:31.430
בקרת ריצה רחוקה 00:08:41.580
בקרת ריצה קרובה 00:11:38.480
סיום אופניים 00:14:30.980
תחילת אופניים 00:14:30.980
בקרת אופניים צפון 00:17:08.980
בקרת אופניים דרום 00:21:04.930
בקרת אופניים צפון 00:25:31.730
בקרת אופניים דרום 00:29:28.630
בקרת אופניים צפון 00:33:39.830
בקרת אופניים דרום 00:37:31.230
סיום אופניים 00:39:32.630
תחילת אופניים 00:39:32.630
בקרת ריצה רחוקה 00:43:43.930
בקרת ריצה קרובה 00:46:58.480
סיום 00:47:30.180