תוצאה
קטגוריה
17 / 10
59%
מגדר
17 / 10
59%
כללי
17 / 10
59%
run1 10/17
bike 12/17
T2
run2 10/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:41.280
בקרת ריצה קרובה 00:05:32.530
בקרת ריצה רחוקה 00:08:43.930
בקרת ריצה קרובה 00:11:44.230
סיום אופניים 00:13:55.880
תחילת אופניים 00:13:55.880
בקרת אופניים צפון 00:16:56.830
בקרת אופניים דרום 00:21:09.800
בקרת אופניים צפון 00:25:17.430
בקרת אופניים דרום 00:29:17.130
בקרת אופניים צפון 00:33:27.480
בקרת אופניים דרום 00:37:29.180
סיום אופניים 00:39:31.680
תחילת אופניים 00:39:31.680
כניסה לים 00:40:08.830
תחילת ריצה 00:40:08.830
בקרת ריצה רחוקה 00:43:23.280
בקרת ריצה קרובה 00:46:37.780
סיום 00:47:09.230