תוצאה
קטגוריה
17 / 9
53%
מגדר
17 / 9
53%
כללי
17 / 9
53%
run1 11/17
bike 11/17
T2
run2 9/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:38.980
בקרת ריצה קרובה 00:05:32.980
בקרת ריצה רחוקה 00:08:47.230
בקרת ריצה קרובה 00:11:57.680
סיום אופניים 00:13:59.480
תחילת אופניים 00:13:59.480
בקרת אופניים צפון 00:16:53.780
בקרת אופניים דרום 00:20:57.880
בקרת אופניים צפון 00:25:07.330
בקרת אופניים דרום 00:29:06.830
בקרת אופניים צפון 00:33:26.830
בקרת אופניים דרום 00:37:28.180
סיום אופניים 00:39:29.680
תחילת אופניים 00:39:29.680
כניסה לים 00:40:05.880
תחילת ריצה 00:40:05.880
בקרת ריצה רחוקה 00:43:22.830
בקרת ריצה קרובה 00:46:25.530
סיום 00:46:57.830