תוצאה
קטגוריה
17 / 8
48%
מגדר
17 / 8
48%
כללי
17 / 8
48%
run1 5/17
bike 14/17
T2
run2 4/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:28.880
בקרת ריצה קרובה 00:05:07.730
בקרת ריצה רחוקה 00:08:00.130
בקרת ריצה קרובה 00:10:47.230
סיום אופניים 00:12:40.230
תחילת אופניים 00:12:40.230
בקרת אופניים צפון 00:15:15.430
בקרת אופניים דרום 00:19:13.430
בקרת אופניים צפון 00:23:20.180
בקרת אופניים דרום 00:27:11.730
בקרת אופניים צפון 00:33:01.580
בקרת אופניים דרום 00:37:15.980
סיום אופניים 00:39:23.630
תחילת אופניים 00:39:23.630
כניסה לים 00:40:02.130
תחילת ריצה 00:40:02.130
בקרת ריצה רחוקה 00:43:02.280
בקרת ריצה קרובה 00:45:58.230
סיום 00:46:26.880
כניסה לים 02:02:41.430
כניסה לים 02:02:51.980