תוצאה
קטגוריה
17 / 7
42%
מגדר
17 / 7
42%
כללי
17 / 7
42%
run1 8/17
bike 6/17
T2
run2 7/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:29.680
בקרת ריצה קרובה 00:05:19.380
בקרת ריצה רחוקה 00:08:28.280
בקרת ריצה קרובה 00:11:31.130
סיום אופניים 00:13:40.230
תחילת אופניים 00:13:40.230
בקרת אופניים צפון 00:16:11.930
בקרת אופניים דרום 00:20:12.280
בקרת אופניים צפון 00:24:18.280
בקרת אופניים דרום 00:28:12.780
בקרת אופניים צפון 00:32:16.180
בקרת אופניים דרום 00:36:10.780
סיום אופניים 00:38:07.930
תחילת אופניים 00:38:07.930
כניסה לים 00:38:45.780
תחילת ריצה 00:38:45.780
בקרת ריצה רחוקה 00:42:01.380
בקרת ריצה קרובה 00:44:58.680
סיום 00:45:29.380