תוצאה
קטגוריה
17 / 6
36%
מגדר
17 / 6
36%
כללי
17 / 6
36%
run1 9/17
bike 4/17
T2
run2 5/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:41.480
בקרת ריצה קרובה 00:05:34.330
בקרת ריצה רחוקה 00:08:44.280
בקרת ריצה קרובה 00:11:44.730
סיום אופניים 00:13:47.880
תחילת אופניים 00:13:47.880
בקרת אופניים צפון 00:16:22.280
בקרת אופניים דרום 00:20:13.280
בקרת אופניים צפון 00:24:18.980
בקרת אופניים דרום 00:28:13.130
בקרת אופניים צפון 00:32:16.730
בקרת אופניים דרום 00:36:11.130
סיום אופניים 00:38:08.830
תחילת אופניים 00:38:08.830
כניסה לים 00:38:47.530
תחילת ריצה 00:38:47.530
בקרת ריצה רחוקה 00:42:01.830
בקרת ריצה קרובה 00:44:53.930
סיום 00:45:21.730