תוצאה
קטגוריה
17 / 5
30%
מגדר
17 / 5
30%
כללי
17 / 5
30%
run1 7/17
bike 2/17
T2
run2 6/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:27.180
בקרת ריצה קרובה 00:05:08.180
בקרת ריצה רחוקה 00:08:13.980
בקרת ריצה קרובה 00:11:13.230
סיום אופניים 00:13:09.930
תחילת אופניים 00:13:09.930
בקרת אופניים צפון 00:15:51.230
בקרת אופניים דרום 00:19:34.980
בקרת אופניים צפון 00:23:26.880
בקרת אופניים דרום 00:27:10.780
בקרת אופניים צפון 00:31:06.800
בקרת אופניים דרום 00:34:48.930
סיום אופניים 00:36:39.630
תחילת אופניים 00:36:39.630
כניסה לים 00:37:12.430
תחילת ריצה 00:37:12.430
בקרת ריצה רחוקה 00:40:17.780
בקרת ריצה קרובה 00:43:21.780
סיום 00:43:50.530