תוצאה
קטגוריה
17 / 4
24%
מגדר
17 / 4
24%
כללי
17 / 4
24%
run1 3/17
bike 8/17
T2
run2 2/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:24.480
בקרת ריצה קרובה 00:05:01.730
בקרת ריצה רחוקה 00:07:51.580
בקרת ריצה קרובה 00:10:36.530
סיום אופניים 00:12:32.480
תחילת אופניים 00:12:32.480
בקרת אופניים צפון 00:15:17.130
בקרת אופניים דרום 00:19:15.730
בקרת אופניים צפון 00:23:19.980
בקרת אופניים דרום 00:27:11.430
בקרת אופניים צפון 00:31:12.980
בקרת אופניים דרום 00:35:09.930
סיום אופניים 00:37:10.930
תחילת אופניים 00:37:10.930
כניסה לים 00:37:46.380
תחילת ריצה 00:37:46.380
בקרת ריצה רחוקה 00:40:38.280
בקרת ריצה קרובה 00:43:20.180
סיום 00:43:45.300