מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:27.300
בקרת ריצה קרובה 00:05:03.630
בקרת ריצה רחוקה 00:08:00.880
בקרת ריצה קרובה 00:10:49.800
סיום אופניים 00:12:43.180
תחילת אופניים 00:12:43.180
בקרת אופניים צפון 00:15:16.230
בקרת אופניים דרום 00:19:14.330
בקרת אופניים צפון 00:23:17.930
בקרת אופניים דרום 00:27:04.180
בקרת אופניים צפון 00:31:06.230
בקרת אופניים דרום 00:34:49.230
סיום אופניים 00:36:41.280
תחילת אופניים 00:36:41.280
בקרת ריצה רחוקה 00:40:18.180
בקרת ריצה קרובה 00:43:03.130
סיום 00:43:35.730