תוצאה
קטגוריה
17 / 2
12%
מגדר
17 / 2
12%
כללי
17 / 2
12%
run1 4/17
bike 5/17
T2
run2 1/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:32.300
בקרת ריצה קרובה 00:05:11.330
בקרת ריצה רחוקה 00:08:00.330
בקרת ריצה קרובה 00:10:44.480
סיום אופניים 00:12:39.330
תחילת אופניים 00:12:39.330
בקרת אופניים צפון 00:15:18.530
בקרת אופניים דרום 00:19:19.830
בקרת אופניים צפון 00:23:22.800
בקרת אופניים דרום 00:27:12.830
בקרת אופניים צפון 00:31:18.930
בקרת אופניים דרום 00:35:06.130
סיום אופניים 00:37:00.980
תחילת אופניים 00:37:00.980
כניסה לים 00:37:42.800
תחילת ריצה 00:37:42.800
בקרת ריצה רחוקה 00:40:30.530
בקרת ריצה קרובה 00:43:01.830
סיום 00:43:30.480