תוצאה
קטגוריה
17 / 1
6%
מגדר
17 / 1
6%
כללי
17 / 1
6%
run1 1/17
bike 1/17
run2 13/17
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:25.480
בקרת ריצה קרובה 00:05:02.730
בקרת ריצה רחוקה 00:07:52.800
בקרת ריצה קרובה 00:10:35.430
סיום אופניים 00:12:25.630
תחילת אופניים 00:12:25.630
בקרת אופניים צפון 00:14:37.330
בקרת אופניים דרום 00:18:08.130
בקרת אופניים צפון 00:21:48.800
בקרת אופניים דרום 00:25:18.780
בקרת אופניים צפון 00:29:02.780
בקרת אופניים דרום 00:32:39.630
סיום אופניים 00:34:31.480
תחילת אופניים 00:34:31.480
בקרת ריצה רחוקה 00:38:17.680
בקרת ריצה קרובה 00:41:34.830
סיום 00:42:08.880