תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
run1 1/1
bike 1/1
run2 1/1
T2
מקטע זמן
סיום אופניים 00:27:59.990
תחילת אופניים 00:27:59.990
בקרת אופניים צפון 00:31:10.900
בקרת אופניים דרום 00:35:29.440
בקרת אופניים צפון 00:39:55.990
בקרת אופניים דרום 00:44:03.540
בקרת אופניים צפון 00:48:23.990
בקרת אופניים דרום 00:52:33.690
בקרת אופניים צפון 00:57:05.940
בקרת אופניים דרום 01:00:46.900
בקרת אופניים צפון 01:05:23.940
בקרת אופניים דרום 01:09:45.290
סיום אופניים 01:12:17.540
תחילת אופניים 01:12:17.540
תחילת ריצה 01:13:35.640
בקרת ריצה רחוקה 01:17:53.740
בקרת ריצה קרובה 01:22:14.140
בקרת ריצה רחוקה 01:27:06.790
בקרת ריצה קרובה 01:31:44.490
סיום 01:32:20.190
סיום 02:09:21.590