תוצאה
קטגוריה
30 / 22
74%
מגדר
30 / 22
74%
כללי
30 / 22
74%
זריקת אופניים
הערות
run1 26/30
bike 21/30
run2 26/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:41.380
בקרת ריצה רחוקה 00:08:42.830
בקרת ריצה קרובה 00:11:50.780
סיום אופניים 00:14:05.130
תחילת אופניים 00:14:05.130
בקרת אופניים צפון 00:16:46.880
בקרת אופניים דרום 00:21:21.280
בקרת אופניים צפון 00:25:52.630
בקרת אופניים דרום 00:30:22.380
בקרת אופניים צפון 00:35:05.130
בקרת אופניים דרום 00:39:12.800
סיום אופניים 00:41:15.330
תחילת אופניים 00:41:15.330
בקרת ריצה רחוקה 00:45:26.580
בקרת ריצה קרובה 00:48:29.630
סיום 00:48:58.880