תוצאה
קטגוריה
30 / 25
84%
מגדר
30 / 25
84%
כללי
30 / 25
84%
run1 25/30
bike 26/30
run2 28/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:36.480
בקרת ריצה רחוקה 00:08:35.230
בקרת ריצה קרובה 00:11:38.280
סיום אופניים 00:13:54.930
תחילת אופניים 00:13:54.930
בקרת אופניים צפון 00:18:58.330
בקרת אופניים דרום 00:23:35.300
בקרת אופניים צפון 00:28:13.680
בקרת אופניים דרום 00:32:19.330
בקרת אופניים צפון 00:36:38.130
בקרת אופניים דרום 00:40:45.980
סיום אופניים 00:42:45.380
תחילת אופניים 00:42:45.380
בקרת ריצה רחוקה 00:47:04.180
בקרת ריצה קרובה 00:50:26.300
סיום 00:50:55.380