תוצאה
קטגוריה
30 / 24
80%
מגדר
30 / 24
80%
כללי
30 / 24
80%
run1 19/30
bike 27/30
T2
run2 6/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:36.780
בקרת ריצה רחוקה 00:08:16.230
בקרת ריצה קרובה 00:11:10.480
סיום אופניים 00:13:12.930
תחילת אופניים 00:13:12.930
בקרת אופניים צפון 00:17:43.930
בקרת אופניים דרום 00:22:11.180
בקרת אופניים צפון 00:27:10.680
בקרת אופניים דרום 00:31:51.680
בקרת אופניים צפון 00:36:37.230
בקרת אופניים דרום 00:41:02.180
סיום אופניים 00:43:19.130
תחילת אופניים 00:43:19.130
כניסה לים 00:44:33.930
תחילת ריצה 00:44:33.930
בקרת ריצה רחוקה 00:47:34.380
בקרת ריצה קרובה 00:50:24.930
סיום 00:50:53.530