תוצאה
קטגוריה
30 / 23
77%
מגדר
30 / 23
77%
כללי
30 / 23
77%
run1 24/30
bike 23/30
T2
run2 10/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:38.780
בקרת ריצה רחוקה 00:08:29.680
בקרת ריצה קרובה 00:11:22.680
סיום אופניים 00:13:51.130
תחילת אופניים 00:13:51.130
בקרת אופניים צפון 00:18:50.380
בקרת אופניים דרום 00:22:55.830
בקרת אופניים צפון 00:27:18.330
בקרת אופניים דרום 00:31:05.780
בקרת אופניים צפון 00:35:11.300
בקרת אופניים דרום 00:39:25.830
סיום אופניים 00:41:51.930
תחילת אופניים 00:41:51.930
כניסה לים 00:42:41.130
תחילת ריצה 00:42:41.130
בקרת ריצה רחוקה 00:46:33.830
בקרת ריצה קרובה 00:49:39.930
סיום 00:50:11.800