תוצאה
קטגוריה
30 / 21
70%
מגדר
30 / 21
70%
כללי
30 / 21
70%
run1 18/30
bike 24/30
T2
run2 7/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:27.880
בקרת ריצה רחוקה 00:07:58.480
בקרת ריצה קרובה 00:10:43.230
סיום אופניים 00:13:10.680
תחילת אופניים 00:13:10.680
בקרת אופניים צפון 00:16:09.580
בקרת אופניים דרום 00:20:34.830
בקרת אופניים צפון 00:25:03.430
בקרת אופניים דרום 00:29:13.730
בקרת אופניים צפון 00:33:46.330
בקרת אופניים דרום 00:38:56.530
סיום אופניים 00:41:26.330
תחילת אופניים 00:41:26.330
כניסה לים 00:42:41.930
תחילת ריצה 00:42:41.930
בקרת ריצה רחוקה 00:45:46.830
בקרת ריצה קרובה 00:48:34.780
סיום 00:49:03.230