תוצאה
קטגוריה
30 / 20
67%
מגדר
30 / 20
67%
כללי
30 / 20
67%
run1 13/30
bike 19/30
run2 21/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:29.980
בקרת ריצה רחוקה 00:07:53.880
בקרת ריצה קרובה 00:10:42.730
סיום אופניים 00:12:52.880
תחילת אופניים 00:12:52.880
בקרת אופניים צפון 00:15:34.530
בקרת אופניים דרום 00:19:49.980
בקרת אופניים צפון 00:24:13.230
בקרת אופניים דרום 00:28:12.480
בקרת אופניים צפון 00:32:38.930
בקרת אופניים דרום 00:36:59.130
סיום אופניים 00:39:07.930
תחילת אופניים 00:39:07.930
בקרת ריצה רחוקה 00:43:01.380
בקרת ריצה קרובה 00:45:57.930
סיום 00:46:27.180