תוצאה
קטגוריה
30 / 19
64%
מגדר
30 / 19
64%
כללי
30 / 19
64%
run1 14/30
bike 18/30
T2
run2 8/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:33.800
בקרת ריצה רחוקה 00:08:07.480
בקרת ריצה קרובה 00:10:56.380
סיום אופניים 00:12:53.830
תחילת אופניים 00:12:53.830
בקרת אופניים צפון 00:16:35.580
בקרת אופניים דרום 00:20:22.480
בקרת אופניים צפון 00:24:41.680
בקרת אופניים דרום 00:28:44.300
בקרת אופניים צפון 00:33:01.730
בקרת אופניים דרום 00:36:48.380
סיום אופניים 00:38:49.830
תחילת אופניים 00:38:49.830
כניסה לים 00:39:36.380
תחילת ריצה 00:39:36.380
בקרת ריצה רחוקה 00:42:50.830
בקרת ריצה קרובה 00:45:37.330
סיום 00:46:02.630