תוצאה
קטגוריה
30 / 18
60%
מגדר
30 / 18
60%
כללי
30 / 18
60%
run1 4/30
bike 20/30
run2 19/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:18.800
בקרת ריצה רחוקה 00:07:31.230
בקרת ריצה קרובה 00:10:08.380
סיום אופניים 00:11:57.130
תחילת אופניים 00:11:57.130
בקרת אופניים צפון 00:15:18.800
בקרת אופניים דרום 00:19:14.280
בקרת אופניים צפון 00:23:21.530
בקרת אופניים דרום 00:27:30.480
בקרת אופניים צפון 00:32:03.130
בקרת אופניים דרום 00:36:02.480
סיום אופניים 00:38:13.330
תחילת אופניים 00:38:13.330
בקרת ריצה רחוקה 00:42:09.530
בקרת ריצה קרובה 00:44:56.680
סיום 00:45:24.300