תוצאה
קטגוריה
30 / 17
57%
מגדר
30 / 17
57%
כללי
30 / 17
57%
run1 23/30
bike 13/30
run2 23/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:42.380
בקרת ריצה רחוקה 00:08:32.580
בקרת ריצה קרובה 00:11:24.580
סיום אופניים 00:13:24.300
תחילת אופניים 00:13:24.300
בקרת אופניים צפון 00:16:04.530
בקרת אופניים דרום 00:20:06.430
בקרת אופניים צפון 00:24:06.300
בקרת אופניים דרום 00:27:57.830
בקרת אופניים צפון 00:32:02.230
בקרת אופניים דרום 00:35:53.930
תחילת אופניים 00:37:50.530
סיום אופניים 00:37:50.530
בקרת ריצה רחוקה 00:41:49.330
בקרת ריצה קרובה 00:44:50.530
סיום 00:45:16.880