תוצאה
קטגוריה
30 / 16
54%
מגדר
30 / 16
54%
כללי
30 / 16
54%
run1 17/30
bike 12/30
run2 27/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:40.530
בקרת ריצה רחוקה 00:08:21.730
בקרת ריצה קרובה 00:11:11.780
סיום אופניים 00:13:09.630
תחילת אופניים 00:13:09.630
בקרת אופניים צפון 00:15:34.680
בקרת אופניים דרום 00:19:21.930
בקרת אופניים צפון 00:23:29.280
בקרת אופניים דרום 00:27:19.130
בקרת אופניים צפון 00:31:29.180
בקרת אופניים דרום 00:35:26.680
סיום אופניים 00:37:30.980
תחילת אופניים 00:37:30.980
בקרת ריצה רחוקה 00:41:50.230
בקרת ריצה קרובה 00:44:49.930
סיום 00:45:16.430