תוצאה
קטגוריה
30 / 15
50%
מגדר
30 / 15
50%
כללי
30 / 15
50%
run1 15/30
bike 16/30
run2 22/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:35.730
בקרת ריצה רחוקה 00:08:13.130
בקרת ריצה קרובה 00:10:55.580
סיום אופניים 00:12:54.280
תחילת אופניים 00:12:54.280
בקרת אופניים צפון 00:15:31.980
בקרת אופניים דרום 00:19:29.380
בקרת אופניים צפון 00:23:35.280
בקרת אופניים דרום 00:27:28.800
בקרת אופניים צפון 00:31:32.230
בקרת אופניים דרום 00:35:29.580
סיום אופניים 00:37:36.830
תחילת אופניים 00:37:36.830
בקרת ריצה רחוקה 00:41:39.680
בקרת ריצה קרובה 00:44:36.280
סיום 00:45:02.530