תוצאה
קטגוריה
30 / 14
47%
מגדר
30 / 14
47%
כללי
30 / 14
47%
run1 22/30
bike 10/30
T2
run2 9/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:41.930
בקרת ריצה רחוקה 00:08:33.530
בקרת ריצה קרובה 00:11:21.930
סיום אופניים 00:13:19.530
תחילת אופניים 00:13:19.530
בקרת אופניים צפון 00:15:46.730
בקרת אופניים דרום 00:19:40.800
בקרת אופניים צפון 00:23:43.680
בקרת אופניים דרום 00:27:36.580
בקרת אופניים צפון 00:31:39.730
בקרת אופניים דרום 00:35:22.730
סיום אופניים 00:37:26.630
תחילת אופניים 00:37:26.630
כניסה לים 00:38:24.630
תחילת ריצה 00:38:24.630
בקרת ריצה רחוקה 00:41:35.430
בקרת ריצה קרובה 00:44:36.300
סיום 00:45:01.780