תוצאה
קטגוריה
30 / 13
44%
מגדר
30 / 13
44%
כללי
30 / 13
44%
run1 21/30
bike 11/30
run2 20/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:40.330
בקרת ריצה רחוקה 00:08:20.480
בקרת ריצה קרובה 00:11:10.880
סיום אופניים 00:13:13.680
תחילת אופניים 00:13:13.680
בקרת אופניים צפון 00:15:43.280
בקרת אופניים דרום 00:19:36.830
בקרת אופניים צפון 00:23:33.330
בקרת אופניים דרום 00:27:19.230
בקרת אופניים צפון 00:31:28.730
בקרת אופניים דרום 00:35:27.130
סיום אופניים 00:37:29.580
תחילת אופניים 00:37:29.580
בקרת ריצה רחוקה 00:41:36.880
בקרת ריצה קרובה 00:44:18.580
סיום 00:44:48.130