תוצאה
קטגוריה
30 / 12
40%
מגדר
30 / 12
40%
כללי
30 / 12
40%
run1 6/30
bike 17/30
T2
run2 4/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:25.830
בקרת ריצה רחוקה 00:07:43.180
בקרת ריצה קרובה 00:10:19.130
סיום אופניים 00:12:13.280
תחילת אופניים 00:12:13.280
בקרת אופניים צפון 00:15:40.230
בקרת אופניים דרום 00:20:11.130
בקרת אופניים צפון 00:24:12.630
בקרת אופניים דרום 00:27:57.380
בקרת אופניים צפון 00:32:05.430
בקרת אופניים דרום 00:35:53.580
סיום אופניים 00:37:55.980
תחילת אופניים 00:37:55.980
תחילת ריצה 00:38:35.180
כניסה לים 00:38:35.180
בקרת ריצה רחוקה 00:41:34.630
בקרת ריצה קרובה 00:44:16.780
סיום 00:44:43.330