תוצאה
קטגוריה
30 / 11
37%
מגדר
30 / 11
37%
כללי
30 / 11
37%
run1 20/30
bike 14/30
run2 16/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:39.530
בקרת ריצה רחוקה 00:08:18.330
בקרת ריצה קרובה 00:11:09.480
סיום אופניים 00:13:13.630
תחילת אופניים 00:13:13.630
בקרת אופניים צפון 00:15:58.730
בקרת אופניים דרום 00:19:55.800
בקרת אופניים צפון 00:24:01.730
בקרת אופניים דרום 00:27:48.630
בקרת אופניים צפון 00:31:54.980
בקרת אופניים דרום 00:35:45.180
סיום אופניים 00:37:47.430
תחילת אופניים 00:37:47.430
בקרת ריצה רחוקה 00:41:23.300
בקרת ריצה קרובה 00:44:10.130
סיום 00:44:36.830