תוצאה
קטגוריה
30 / 10
34%
מגדר
30 / 10
34%
כללי
30 / 10
34%
run1 7/30
bike 15/30
run2 24/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:24.880
בקרת ריצה רחוקה 00:07:44.800
בקרת ריצה קרובה 00:10:22.130
סיום אופניים 00:12:18.980
תחילת אופניים 00:12:18.980
בקרת אופניים צפון 00:14:36.880
בקרת אופניים דרום 00:18:26.680
בקרת אופניים צפון 00:22:48.330
בקרת אופניים דרום 00:26:34.530
בקרת אופניים צפון 00:30:54.480
בקרת אופניים דרום 00:34:58.880
סיום אופניים 00:36:58.300
תחילת אופניים 00:36:58.300
בקרת ריצה רחוקה 00:41:01.580
בקרת ריצה קרובה 00:43:56.930
סיום 00:44:26.230
סיום אופניים 01:04:54.330
תחילת אופניים 01:04:54.330