תוצאה
קטגוריה
30 / 9
30%
מגדר
30 / 9
30%
כללי
30 / 9
30%
run1 10/30
bike 8/30
run2 17/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:20.880
בקרת ריצה רחוקה 00:07:44.780
סיום אופניים 00:12:37.180
תחילת אופניים 00:12:37.180
בקרת אופניים צפון 00:15:22.930
בקרת אופניים דרום 00:19:15.130
בקרת אופניים צפון 00:23:17.300
בקרת אופניים דרום 00:27:04.780
בקרת אופניים צפון 00:30:59.780
בקרת אופניים דרום 00:34:40.530
סיום אופניים 00:36:34.300
תחילת אופניים 00:36:34.300
בקרת ריצה רחוקה 00:40:08.730
בקרת ריצה קרובה 00:42:56.330
סיום 00:43:24.780