תוצאה
קטגוריה
30 / 8
27%
מגדר
30 / 8
27%
כללי
30 / 8
27%
run1 12/30
bike 7/30
run2 15/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:31.230
בקרת ריצה רחוקה 00:07:56.780
בקרת ריצה קרובה 00:10:41.800
סיום אופניים 00:12:39.280
תחילת אופניים 00:12:39.280
בקרת אופניים צפון 00:15:21.280
בקרת אופניים דרום 00:19:12.380
בקרת אופניים צפון 00:23:10.680
בקרת אופניים דרום 00:27:03.300
בקרת אופניים צפון 00:31:00.380
בקרת אופניים דרום 00:34:42.730
סיום אופניים 00:36:34.980
תחילת אופניים 00:36:34.980
בקרת ריצה רחוקה 00:40:07.780
בקרת ריצה קרובה 00:42:54.980
סיום 00:43:21.280