תוצאה
קטגוריה
30 / 7
24%
מגדר
30 / 7
24%
כללי
30 / 7
24%
run1 11/30
bike 6/30
T2
run2 5/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:32.680
בקרת ריצה רחוקה 00:08:02.180
בקרת ריצה קרובה 00:10:48.930
סיום אופניים 00:12:37.780
תחילת אופניים 00:12:37.780
בקרת אופניים צפון 00:15:22.380
בקרת אופניים דרום 00:19:14.530
בקרת אופניים צפון 00:23:16.330
בקרת אופניים דרום 00:27:03.530
בקרת אופניים צפון 00:31:00.730
בקרת אופניים דרום 00:34:39.180
סיום אופניים 00:36:29.780
תחילת אופניים 00:36:29.780
כניסה לים 00:37:00.430
תחילת ריצה 00:37:00.430
בקרת ריצה רחוקה 00:40:01.530
בקרת ריצה קרובה 00:42:46.130
סיום 00:43:14.580