תוצאה
קטגוריה
30 / 6
20%
מגדר
30 / 6
20%
כללי
30 / 6
20%
run1 9/30
bike 9/30
run2 13/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:30.530
בקרת ריצה רחוקה 00:07:54.180
בקרת ריצה קרובה 00:10:37.630
תחילת אופניים 00:12:33.330
סיום אופניים 00:12:33.330
בקרת אופניים צפון 00:15:24.180
בקרת אופניים דרום 00:19:15.830
בקרת אופניים צפון 00:23:16.680
בקרת אופניים דרום 00:27:04.230
בקרת אופניים צפון 00:30:57.680
בקרת אופניים דרום 00:34:39.580
סיום אופניים 00:36:30.830
תחילת אופניים 00:36:30.830
בקרת ריצה רחוקה 00:40:02.130
בקרת ריצה קרובה 00:42:37.430
סיום 00:43:02.830
בקרת ריצה רחוקה 01:46:23.230