מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:28.680
בקרת ריצה רחוקה 00:07:53.800
בקרת ריצה קרובה 00:10:31.480
סיום אופניים 00:12:24.280
תחילת אופניים 00:12:24.280
בקרת אופניים צפון 00:14:49.230
בקרת אופניים דרום 00:18:45.300
בקרת אופניים צפון 00:22:43.880
בקרת אופניים דרום 00:26:34.300
בקרת אופניים צפון 00:30:27.580
בקרת אופניים דרום 00:34:09.280
סיום אופניים 00:36:01.330
תחילת אופניים 00:36:01.330
בקרת ריצה רחוקה 00:39:42.730
בקרת ריצה קרובה 00:42:30.180
סיום 00:42:56.530