תוצאה
קטגוריה
30 / 4
14%
מגדר
30 / 4
14%
כללי
30 / 4
14%
run1 5/30
bike 5/30
run2 14/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:25.330
בקרת ריצה רחוקה 00:07:42.830
בקרת ריצה קרובה 00:10:16.300
סיום אופניים 00:12:12.430
תחילת אופניים 00:12:12.430
בקרת אופניים צפון 00:14:50.300
בקרת אופניים דרום 00:18:48.800
בקרת אופניים צפון 00:22:47.880
בקרת אופניים דרום 00:26:33.930
בקרת אופניים צפון 00:30:29.930
בקרת אופניים דרום 00:34:11.530
סיום אופניים 00:36:02.130
תחילת אופניים 00:36:02.130
בקרת ריצה רחוקה 00:39:42.800
בקרת ריצה קרובה 00:42:13.730
סיום 00:42:38.630