תוצאה
קטגוריה
30 / 3
10%
מגדר
30 / 3
10%
כללי
30 / 3
10%
run1 3/30
bike 3/30
T2
run2 2/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:13.580
בקרת ריצה רחוקה 00:07:14.880
בקרת ריצה קרובה 00:09:47.280
סיום אופניים 00:11:34.380
תחילת אופניים 00:11:34.380
בקרת אופניים צפון 00:13:48.280
בקרת אופניים דרום 00:17:34.430
בקרת אופניים צפון 00:21:37.930
בקרת אופניים דרום 00:25:18.630
בקרת אופניים צפון 00:29:13.980
בקרת אופניים דרום 00:32:56.530
סיום אופניים 00:34:54.980
תחילת אופניים 00:34:54.980
כניסה לים 00:35:26.300
תחילת ריצה 00:35:26.300
בקרת ריצה רחוקה 00:38:09.430
בקרת ריצה קרובה 00:40:43.330
סיום 00:41:11.300