תוצאה
קטגוריה
30 / 2
7%
מגדר
30 / 2
7%
כללי
30 / 2
7%
run1 1/30
bike 2/30
T2
run2 3/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:16.580
בקרת ריצה רחוקה 00:07:17.680
בקרת ריצה קרובה 00:09:47.480
סיום אופניים 00:11:23.830
תחילת אופניים 00:11:23.830
בקרת אופניים צפון 00:13:33.580
בקרת אופניים דרום 00:17:06.930
בקרת אופניים צפון 00:20:58.130
בקרת אופניים דרום 00:24:27.580
בקרת אופניים צפון 00:28:14.480
בקרת אופניים דרום 00:31:50.730
סיום אופניים 00:33:35.330
תחילת אופניים 00:33:35.330
כניסה לים 00:34:05.800
תחילת ריצה 00:34:05.800
בקרת ריצה רחוקה 00:36:51.980
בקרת ריצה קרובה 00:39:26.980
סיום 00:39:52.480