תוצאה
קטגוריה
30 / 1
4%
מגדר
30 / 1
4%
כללי
30 / 1
4%
run1 2/30
bike 1/30
T2
run2 1/30
מקטע זמן
בקרת ריצה רחוקה 00:02:10.480
בקרת ריצה רחוקה 00:06:57.730
בקרת ריצה קרובה 00:09:20.230
סיום אופניים 00:11:33.380
תחילת אופניים 00:11:33.380
בקרת אופניים צפון 00:13:42.430
בקרת אופניים דרום 00:17:07.330
בקרת אופניים צפון 00:20:58.300
בקרת אופניים דרום 00:24:27.880
בקרת אופניים צפון 00:28:13.830
בקרת אופניים דרום 00:31:51.830
סיום אופניים 00:33:36.530
תחילת אופניים 00:33:36.530
כניסה לים 00:34:10.180
תחילת ריצה 00:34:10.180
בקרת ריצה רחוקה 00:36:46.930
בקרת ריצה קרובה 00:39:11.730
סיום 00:39:42.380