תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
6 / 6
100%
Swim 6/6
Bike 5/6
Run 2/6
T1
T2
מקטע זמן
סיום שחיה 00:34:38.980
בקרת כרוז 01:02:39.330
סיום אופניים 01:04:10.980
תחילת אופניים 01:04:10.980
בקרת אופניים צפון 01:15:03.980
בקרת אופניים צפון 01:35:06.180
בקרת אופניים צפון 01:55:19.300
בקרת אופניים דרום 02:06:16.430
סיום אופניים 02:26:48.680
תחילת אופניים 02:26:48.680
בקרת ריצה קרובה 02:30:54.800
בקרת ריצה רחוקה 02:36:31.300