תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
Swim 1/1
Bike 1/1
Run 1/1
T1
T2
מקטע זמן
סיום שחיה 00:18:58.160
סיום אופניים 00:22:37.960
תחילת אופניים 00:22:37.960
בקרת אופניים דרום 00:24:18.100
בקרת אופניים צפון 00:33:24.410
בקרת אופניים דרום 00:44:25.710
בקרת אופניים צפון 00:53:47.310
סיום אופניים 01:04:04.560
תחילת אופניים 01:04:04.560
תחילת ריצה 01:07:33.160
בקרת ריצה קרובה 01:08:58.160
בקרת ריצה רחוקה 01:14:33.360
בקרת ריצה קרובה 01:20:05.410
בקרת ריצה רחוקה 01:25:34.560
תחילת ריצה 01:32:12.600
בקרת כרוז 01:33:21.610
סיום 01:33:33.810