תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
5 / 5
100%
Swim 3/5
Bike 5/5
Run 2/5
T1
T2
מקטע זמן
בקרת כרוז 00:09:41.960
סיום אופניים 00:12:49.310
סיום אופניים 00:44:29.360
תחילת אופניים 00:44:29.360
בקרת ריצה קרובה 00:50:00.410
בקרת ריצה רחוקה 00:56:04.110
תחילת ריצה 01:03:28.260
בקרת כרוז 01:04:36.660
סיום 01:04:49.760