תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
2 / 2
100%
Swim 2/2
Bike 2/2
Run 2/2
T1
T2
מקטע זמן
סיום אופניים 00:45:00.610
תחילת אופניים 00:45:00.610
בקרת אופניים צפון 01:00:40.110
בקרת אופניים צפון 01:28:46.910
סיום אופניים 01:44:46.160
תחילת ריצה 01:51:52.260
בקרת ריצה רחוקה 02:10:39.660
בקרת ריצה רחוקה 02:40:51.160