תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
2 / 1
50%
Swim 1/2
Bike 1/2
Run 1/2
T1
T2
מקטע זמן
סיום אופניים 00:36:18.100
תחילת אופניים 00:36:18.100
בקרת אופניים דרום 00:38:47.660
בקרת אופניים צפון 00:50:44.600
בקרת אופניים דרום 01:06:21.210
סיום אופניים 01:33:47.610
תחילת אופניים 01:33:47.610
בקרת ריצה קרובה 01:42:19.100
בקרת ריצה רחוקה 01:50:26.360
בקרת ריצה רחוקה 02:06:33.460
בקרת כרוז 02:19:25.600