תוצאה
קטגוריה
38 / 12
32%
מגדר
38 / 12
32%
כללי
38 / 12
32%
swim 10/38
bike 13/38
run 15/38
T1
T2