תוצאה
קטגוריה
38 / 11
29%
מגדר
38 / 11
29%
כללי
38 / 11
29%
swim 9/38
T1
bike 7/38
T2
run 18/38