תוצאה
קטגוריה
22 / 11
50%
מגדר
22 / 11
50%
כללי
22 / 11
50%
swim 6/22
T1
bike 11/22
T2
run 10/22