תוצאה
קטגוריה
38 / 10
27%
מגדר
38 / 10
27%
כללי
38 / 10
27%
swim 11/38
T1
bike 11/38
T2
run 9/38