תוצאה
קטגוריה
38 / 10
27%
מגדר
38 / 10
27%
כללי
38 / 10
27%
swim 11/38
bike 11/38
run 9/38
T1
T2