תוצאה
קטגוריה
22 / 10
46%
מגדר
22 / 10
46%
כללי
22 / 10
46%
swim 14/22
bike 18/22
T2
run 11/22