תוצאה
קטגוריה
22 / 9
41%
מגדר
22 / 9
41%
כללי
22 / 9
41%
swim 5/22
T1
bike 12/22
T2
run 6/22