תוצאה
קטגוריה
45 / 1
3%
מגדר
45 / 1
3%
כללי
45 / 1
3%
swim 1/45
T1
bike 3/45
T2
run 2/45